Intervju med Göran Dahlgren

Goran_Dahlgren

Göran Dahlgren har arbetat med folkhälso-och sjukvårdsfrågor sedan början av 70-talet. Han har bl.a. varit departementsråd och chef för sjukvårdsenheten vid Socialdepartementet samt policyrådgivare vid hälsoministeriet i Vietnam. Han erhöll 2003 års Nordiska Folkhälsopris för sitt arbete kring hälsopolitiska jämlikhetsfrågor. Göran är nu som pensionär aktiv i Nätverket för Gemensam Välfärd i Stockholm samt gästprofessor vid Universitetet i Liverpool, England.

Göran finns också på Folkkampanj för gemensam välfärd.